Harrie Derks schrijft geschiedenis

Publicatiedatum: 16-07-2014

80 jaar lid van de harmonie.

Het is vanaf de oprichting in 1886 nog niet voorgekomen dat iemand 80 jaren onafgebroken lid was van Harmonie "de Vriendenkring". Harrie Derks uit de Grotestraat werd in 1934 lid en begon op 9 jarige leeftijd als bordendrager. Zijn vader, de timmerman Handrie Derks, was toen bestuurslid. Met de vele concoursen die destijds in Well werden gehouden en de daarbij behorende optochten door het dorp met muziekkorpsen en vaak ook gecombineerd met schutterijen uit de omliggende dorpen, had de harmonie altijd bordendragertjes nodig.Vervolgens werd Harrie leerling muzikant en bespeelde hij de es klarinet (zie foto uit deze periode). Later ging hij over op de alt sax en tenslotte de tenor sax. Thuis werd er altijd veel gerepeteerd zolang als Harrie actief lid was. Bij zijn 60 jarig jubileum werd hij benoemd tot ere lid. Net als zijn vader bleef Harrie altijd bescheiden en was steeds erg betrokken bij de harmonie en hij koos ook het zelfde beroep. Dat kwam de harmonie vaak goed van pas. Als timmerman maakte Harrie  o.a. houten lessenaars, een spaarkast, een beschermkast voor het klokkenspel en een podium voor de dirigent. Ook was hij ca.20 jaren instrumentenmaker voor zijn vriendenkring in de harmonie. Het plezier wat hij altijd beleefde aan muziekmaken droeg hij over aan zijn kinderen en kleinkinderen. Zondag 13 juni 2014 ontving hij voor 80 jaren lidmaatschap een zilveren gedenkpenning en genoot zichtbaar van van de saxofoonsolo van zijn kleindochter Anne die onlangs het D diploma haalde.

Meer trouwe leden werden door het harmonie bestuur in het zonnetje gezet. v.l.n.r.Hans Simons, 25 jaar lid, Jan Stevens 60 jaar lid, Herman Lenssen 65 jaar lid, Wiel Daniels 65 jaar lid,
Harry Derks 80 jaar lid, Rinus van Aerssen 75 jaar lid,hij ontving een bronzen gedenkpenning

 

Overige berichten

- Terugblik online informatiesessie dijkversterkingen Well
- Update CV de Maasjoerts
- Online Woordenboek Wells Dialect
- Uitslag Nationale Zonnebloem Loterij 2021
- Foto's Geluidswal De Kamp
- Column Pierre Linssen: “De mens is niet alléén in het al dan niet gevaccineerd zijn een bedreiging voor elkaar.”
- LETOP ONLINE: Informatiebijeenkomst Dijkversterking/ Terugblik Hoogwater
- Column Pierre Linssen: COVID‐19, wat we er van denken en de ‘maatregelen’
- Column Pierre Linssen: Afleiding
- Uitnodiging: boekpresentatie 'WELL sporen uit het verleden'
- Resultaten belevingsonderzoek hoogwater
- Column Pierre Linssen: The neverending story: Game of Thrones
- Spokentochten Reanimatiedag
- Well: vooraankondiging informatiebijeenkomst
- Column Pierre Linssen: Mijn favoriete meester van toen; Piet van Osch!