Herdenkingsfeest op 6 maart "Van overleven naar overlevering" - Well 70 jaar bevrijd

Publicatiedatum: 24-02-2015

Voor Wellenaren en mensen uit de omgeving van alle leeftijden.

Onder het motto "Van overleven naar overlevering" viert het hele dorp Well op vrijdag 6 maart zijn bevrijding, 70 jaar eerder op 3 maart 1945.

Het programma voor jong en oud:

In de ochtenduren zullen enkele Wellenaren die de oorlog hebben meegemaakt als kind of jong-volwassene, in de hoogste klassen van de Sint Vitusschool praten over hun oorlogsherinneringen. Dit gebeurt aan de hand van foto's en oorlogsattributen. De jeugd kan uiteraard vragen stellen.

's Middags van 14u. tot 17u. ontmoeten volwassenen van beide zijden van de grens elkaar in De Buun met als thema: "Treffe van dizze en gönne Kant". Onder het genot van een kopje koffie en vlaai zijn er verhalen, gedichtjes en liedjes in het Kleverländisch, het dialect dat ons nog steeds met elkaar verbindt. Verder kan in onderlinge gesprekken van gedachten gewisseld worden over ervaringen in de laatste maanden voor de bevrijding, de bevrijding zelf en de naoorlogse jaren tot nu.

Om 18:30u. begint voor de oudere jeugd en senioren een spectaculaire belevingstocht (gedeeltelijk te voet en gedeeltelijk per legertruck) in groepen vanuit De Buun langs verschillende plekken van ons dorp die in de oorlog zwaar te lijden hadden onder het oorlogsgeweld. Zoals de kerk aan de Maas, de molen en delen van het dorp zelf. Ook staat het bezoek aan een schuilkelder op het programma. Daarbij zal een en ander uitgebeeld worden door vertelling, foto's (bij het plein in de Grotestraat is tevens een foto slideshow met commentaar) en een expo. Dit laatste in de tiendschuur van het kasteel. De laatste groep vertrekt om 20.30 uur.

Na afloop gaan de groepen weer naar de Buun, waar als afsluiting een gezellig samenzijn is van jongeren, ouderen en iedereen die zich bij deze herdenkingsdag betrokken voelt.

Aanmelden:

Om een beetje een indicatie te krijgen van het aantal deelnemers, wordt gevraagd om even een mailtje te sturen naar belevingstochtwell@hotmail.com Vermeld hierin de naam van de deelnemers + leeftijd en eventuele vragen of opmerkingen.

Zie ook Belevingstocht op Facebook  ←
 

Het middag- en avondprogramma is er ook voor jong en oud uit de andere dorpen! De entree is gratis.


Overige berichten

- De Paascolumn
- Fiets- en voetveer Blitterswijck-Wellerlooi in een nieuwe jas
- Ter inzage: jaarverslag Zonnebloem
- Webinar: ‘Rookmelders Redden Levens’
- Kennisloket voor passende zorg aan ouderen
- Dijken en hoog water Kasteelse hof info Waterschap Limburg
- Column Pierre Linssen: Het 'Niet willen weten'
- Stichting Leergeld De Stuwwal: 1 op de 13 kinderen in ons land leeft in armoede. Laten wij het daar eens over hebben
- Column Pierre Linssen: Toeval bestaat niet
- 75 (+1) jaar Vrijheid Vieren en herdenken in Well
- Dijkversterking Well: Kijk achter de Dijk
- Herdenking Wellse Oorlogsslachtoffers
- Column Pierre Linssen: De onbezongen taal van de muziek......
- Well in de sneeuw UPDATE 19-02-2021!
- Een aardigheidje voor onze Zonnebloemer'ers.