Informatiebijeenkomst dijkversterking Well

Publicatiedatum: 27-06-2021

Op donderdagavond 15 juli organiseert Waterschap Limburg een ‘live’ bijeenkomst over de dijkversterking in Well. Het programma bestaat uit twee onderdelen:

 • Bijpraten over de aanscherpingslocaties in Well, zoals De Paad, Kasteelsehof en de begraafplaatsmuur in Oud Well. Voordat het waterschap echt kan beginnen aan de planuitwerkingsfase wordt sinds september 2020 op deze plekken het voorkeursalternatief verder uitgewerkt.
 • Aankondiging van gebiedsgerichte aanpak, door bestuurders Jos Teeuwen (Waterschap Limburg) en Antoon Splinter (Gemeente Bergen). De dijkversterking, groene rivier en andere ontwikkelingen in het gebied rondom Well hangen zodanig samen, dat deze het beste in één keer goed geregeld kunnen worden. Het waterschap gaat daarin samenwerken met andere overheden zoals de gemeente, provincie en het Rijk.

Hoe, waar en wat

 • Datum: donderdag 15 juli, van 19.30 - 21.00 uur
 • Locatie: MFC De Buun, Kasteellaan 25 in Well
 • Inschrijven: In verband met coronamaatregelen is het nodig dat we van tevoren weten hoeveel mensen er komen. Daarom dient u zich van tevoren aan te melden via de inschrijflink.
 • Corona: Tijdens de avond werken we met vaste zitplaatsen en waarborgen we 1,5 m afstand. In aanvulling daarop zorgen we dat de dan geldende maatregelen van het RIVM worden opgevolgd.
 • ProgrammaHet bijpraten over de aanscherpingslocaties en de aankondiging van de gebiedsgerichte aanpak staan centraal op de avond. Ook is er uitgebreid ruimte voor het stellen van vragen.
 • Meer informatie: www.waterschaplimburg.nl/dijkversterking-well.

 Is dit interessant voor mij?

 • “Ik ben de afgelopen tijd betrokken geweest bij een aanscherpingslocatie. Krijg ik op deze avond nieuwe informatie?”
  Ja en nee. Over de aanscherpingslocatie krijgt u geen nieuwe informatie te horen. De aankondiging van de gebiedsgerichte aanpak is wel nieuw.
 • “Ik heb sinds het voorjaar van 2020 niets meer van het waterschap gehoord. Krijg ik op deze avond nieuwe informatie?”
  Ja en nee. De informatie over de aanscherpingslocaties is nieuw voor u, maar dit heeft niet direct betrekking op uw situatie. De informatie over de gebiedsgerichte aanpak is ook nieuw voor u. Over uw eigen locatie (bijvoorbeeld de Grotestraat, of het dorpsplein bij Brienen) krijgt u geen nieuwe informatie.
 • “Ik ben dan op vakantie, wat nu?”
  Er zal een verslag van de avond gemaakt worden, en de presentatie zal ook beschikbaar gesteld worden via de website. U kunt alles op een later moment rustig nalezen.

Overige berichten

- Rondleiding Historische Molenroute Well
- Vraag attentie aan voor mantelzorger
- Maaspark Well Aantrekkelijke gebiedsontwikkeling
- Leergeld De Stuwwal: Alle Kinderen mogen meedoen!
- Video presentatie dijken uitwerkingslocaties Well
- Toelichting op de meteorologische zomer van 2021
- De exceptionele zomer van 2021
- Harmonie sjouwt volgende week oud papier voor Lisanne
- Rondleiding Historische Molenroute Well
- De Groene Rivier geeft de Maas ruimte en laat natuur en landbouw samenkomen
- Kleedjesmarkt (helaas) het alternatief voor de rommelmarkt van KVW in 2021
- OPROEP voor jouw foto's van juli 2021.
- Nazorgfase Hoogwater (2)
- Extra Afvalinzameling
- Nazorgfase Hoogwater (1)