Informatiebijeenkomst Waterschap over Groene Rivier Well op 23 mei aanstaande om 19.00 uur

Publicatiedatum: 24-04-2022

U bent van harte welkom op de informatieavond Op maandag 23 mei houden de betrokken partijen in MFC De Buun een informatieavond voor de inwoners van Well. Tijdens deze avond wordt het toekomstbeeld van de Groene Rivier Well gepresenteerd. Daarna is er een informatiemarkt waarbij volop ruimte is om met elkaar in gesprek te gaan. De bijeenkomst start om 19:00 uur.

Samen aan de slag
Waterschap Limburg, Ministerie van IenW, provincie Limburg, Rijkswaterstaat en Gemeente Bergen onderzoeken al langere tijd samen hoe de Maas bij Well meer ruimte kan krijgen. In het toekomstbeeld komen niet alleen de oorspronkelijke plannen terug, maar ook de opgaven die pas over 10 à 20 jaar gepland stonden. Deze worden nu tegelijk uitgevoerd. Naast een dijkteruglegging en dijkversterking gaan we nu ook het gebied buiten de dijken in één keer goed inrichten en extra waterstandsverlagende maatregelen treffen.

Hoogwaterstand daalt
De rivier krijgt meer ruimte en de flessenhals in de rivier verdwijnt. We gaan de Oude Maasarm tussen Well en Nieuw Well in ere herstellen door ter hoogte van de N270 een onderdoorgang te maken. Deze brug zorgt ervoor dat de rivier bij hoogwater beter kan doorstromen. Ook wordt op verschillende plekken de hoogte van het maaiveld verlaagd. Door deze aanpassingen daalt de hoogwaterstand met circa 18 centimeter. Niet alleen Well profiteert van deze plannen. Als in Well de hoogwaterstand daalt, heeft dat ook tientallen kilometers stroomopwaarts positieve effecten.

Veilig en duurzaam
Door werkzaamheden slim te combineren, creëren we voordelen. Zo hoeft het gebied niet in een tijdsbestek van 20 jaar twee keer op de schop. Dit zorgt voor minder hinder. Grond die we op de ene locatie afgraven, gebruiken we verderop voor de aanleg van dijken. Zo is er veel minder transport nodig. Dit leidt tot aanzienlijke reductie van de uitstoot van CO2 en het maakt dit project een landelijk voorbeeld voor klimaatneutrale dijkversterking.

Kansen voor natuurinclusieve landbouw
De bewoners van Well krijgen hiermee een mooi gebied in hun ‘achtertuin’: de Groene Rivier. Het nieuw in te richten gebied maakt én de omgeving veiliger én het landschap aantrekkelijker. De Wellse Molenbeek krijgt een nieuwe loop en lager gelegen delen van de Groene Rivier krijgen een natuurlijke inrichting. Het grootste deel van het gebied wordt ingericht met het oog op natuurinclusieve landbouw. Deze manier van boeren zorgt voor toekomstbestendige agrarische bedrijven en maakt dat voedselproductie hand in hand gaat met belevingswaarde, natuur en biodiversiteit.  

Uw mening 
Wij horen graag uw mening over het project in Well, hoe we het aanpakken, wat de plannen zijn en hoe we u hierover informeren. Of deze nu positief of negatief is, uw mening is voor ons belangrijk en vormt een belangrijke basis voor ons handelen. We horen u graag tijdens de informatiebijeenkomst en willen ook na afloop de meningen inventariseren. Dit doen we per mail. Tijdens de informatieavond kunt u daarom uw mailadres aan ons doorgeven.

Overige berichten

- De collecte resultaat Goede Doelen Week Well bekend.
- Bloemrijke dijken, het nieuwe fleurige landschap in Well? In Nederland?
- Nieuwe opvang voor zwerfdieren
- Ontmoetingspunt Well
- GDWW
- Iedereen direct informatie bij een noodsituatie: ook aan de grens
- De Wensambulance bij de Zonnebloem Well-Wellerlooi
- Column Pierre Linssen: Ruim 31 jaar later …
- Vernieuwde GroenBlauw schoolplein van de Vitusschool
- Jubileumconcert Jeugdorkest
- Update Wellse kermis
- KVW Well: opgeven is vanaf nu mogelijk
- Goede Doelen Week Well in de startblokken
- Expositie DE OPKOMST, GLORIE en EINDE van VC TORNADO WW.
- gezamenlijk duurzaam sportpark.