Inloopavond: Extra hoogwatergeul langs de Maas in Well

Publicatiedatum: 21-12-2013

Hoogwaterbescherming Maasdal

Dinsdag 14 januari 2014 vanaf 19.00 tot 20.30 uur in de Buun organiseert Rijkswaterstaat een inloopavond over de extra hoogwatergeul langs de Maas in Well. In 2015 gaat Maaswerken van start met de aanleg van deze hoogwatergeul. Zo halen we op tijd de toegezegde hoogwaterbescherming in dit gebied.


In het kader van het Programma Maaswerken werkt Rijkswaterstaat aan de hoogwaterbescherming tussen Maastricht en ’s-Hertogenbosch. Zo wordt in dit gebied opeen aantal trajecten de bodem van de Maas verdiept. Ook komen er hoogwatergeulen bij Lomm, Aijen (Maaspark Well) en Well.
Deze maatregelen samen zorgen ervoor dat de bewoners van dit gebied beter beschermd zijn tegen overstromingen.
Daarnaast komt er 556 hectare nieuwe natuur langs de hoogwatergeulen en de oevers van de Maas.


Hoogwaterbescherming
Tussen Well en Aijen legt Rijkswaterstaat twee hoogwatergeulen aan. Aanvankelijk leek het erop dat alleen de noordelijke hoogwatergeul (Maaspark Well) nodig was voor de hoogwater doelstelling.
Maar de minister van Infrastructuur en Milieu heeft in juni 2013besloten om ook de zuidelijke geul nabij Well aan te leggen. Hierdoor wordt de aan de omgeving toegezegde hoogwaterbescherming per eind 2015 zeker gehaald. ‘Dat is voor ons én de bewoners van het gebied heel belangrijk’, stelt Saskia Janssen, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat. ‘Door de aanleg van de geul bij Well realiseren we eind 2015 een totale waterstandverlaging van 7 centimeter. Als Maaspark Well in 2017 klaar is, komen daar nog enkele extra centimeters bij.’


Voorbereiding en ontwerp
De voorbereiding voor de aanleg van de geul bij Well is in volle gang; de uitvoering start in 2015. Bij het ontwerp houdt Rijkswaterstaatrekening met natuurgebied De Baend met zijn waterplassen en natuurlijke begroeiing. De hoogwatergeul, zoals die in het Tracébesluit is bedacht, loopt namelijk dwarsdoor De Baend heen. Volgens Janssen is het echter niet direct nodig om daar doorheen een geul te graven. ‘De waterplassen in De Baend geven al ruimte aan de rivier. Daarom leggen we de geul bij Well alleen aan in het landbouwgebied tussen De Baend en de grens met Maaspark Well. Het idee is dat de natuur vervolgens zelf de verbinding gaat leggen.’
 

Natuur en recreatie
Tijdens de werkzaamheden aan de geul bij Well houdt Rijkswaterstaat rekening met de in het gebied aanwezige, waardevolle flora en fauna. Janssen: ‘Dit onderwerp staat nadrukkelijk op onze agenda. We inventariseren welke flora en fauna aanwezig is, zodat we daar in het ontwerp rekening mee kunnen houden. De geul wordt in tweeën vertakt zodat hij om een daar aanwezige dassenburcht heen geleid wordt.’ Na de aanleg van de geul bij Well wordt het hele gebied natuur. De Baend blijft toegankelijk voor wandelaars en fietsers. Wandelen en fietsen blijft ook in de toekomst mogelijk', aldus Janssen. 'Hetzij over de huidige route, hetzij langs nieuwe routes in combinatie met Maaspark Well.'

Kijk voor actuele informatie op de website van Rijkswaterstaat of bel 0800-8002 ( ma t/m zo 06.00 - 22.30, gratis )

 

Overige berichten

- Wellse Lente Impressies: 'April doet wat hij wil'
- De Paascolumn
- Fiets- en voetveer Blitterswijck-Wellerlooi in een nieuwe jas
- Ter inzage: jaarverslag Zonnebloem
- Webinar: ‘Rookmelders Redden Levens’
- Kennisloket voor passende zorg aan ouderen
- Dijken en hoog water Kasteelse hof info Waterschap Limburg
- Column Pierre Linssen: Het 'Niet willen weten'
- Stichting Leergeld De Stuwwal: 1 op de 13 kinderen in ons land leeft in armoede. Laten wij het daar eens over hebben
- Column Pierre Linssen: Toeval bestaat niet
- 75 (+1) jaar Vrijheid Vieren en herdenken in Well
- Dijkversterking Well: Kijk achter de Dijk
- Herdenking Wellse Oorlogsslachtoffers
- Column Pierre Linssen: De onbezongen taal van de muziek......
- Well in de sneeuw UPDATE 19-02-2021!