Inzameling textiel door verenigingen

Publicatiedatum: 17-05-2016

Aanmelden kan nog tot 7 juni 2016

De gemeente Bergen is op zoek naar verenigingen die mee willen helpen bij de inzameling van textiel. Zij krijgen daarvoor een vaste vergoeding per ingezamelde kilo.


Kledingcontainer
Nu staan er nog textielcontainers van Sympany in de gemeente Bergen. Vanaf september worden deze containers vervangen door textielcontainers van Kleding Inzameling Nederland (KIN). De gemeente is op zoek naar verenigingen uit de gemeente Bergen die de komende 5 jaar het textiel samen met KIN wilen gaan inzamelen. Concreet betekent dit dat verenigingen een container van KIN ‘adopteren’. De vereniging beheert de textielcontainer en zorgt dat er zo veel mogelijk textiel in ‘hun’ container komt. Daarvoor krijgt de vereniging een vaste vergoeding per ingezamelde kilo textiel.


Huis-aan-huis inzameling
Naast het adopteren van een kledingcontainer kan een vereniging ook een huis-aan-huis inzameling houden. Twee keer per jaar, in april en oktober, gaat een inzameling plaatsvinden. Per dorp kan één vereniging per inzamelronde textiel ophalen. Ook hiervoor ontvangt de vereniging een vaste vergoeding. De vereniging moet de inzameling zelf verzorgen, de gemeente stelt geen inzamelmiddelen beschikbaar.


Welke verenigingen?
In principe kunnen alle verenigingen uit de gemeente Bergen in aanmerking komen voor de textielinzameling. Bij te veel aanmeldingen hanteert de gemeente een aantal selectiecriteria zoals:
1. Verenigingen die oud papier of oud ijzer inzamelen komen (in eerste instantie) niet in aanmerking voor de textielinzameling.
2. De vereniging moet in het dorp gevestigd zijn waar ze textiel wil inzamelen.
3. De textielinzameling is alleen bedoeld voor sport- en/of culturele verenigingen (dus geen stichtingen, dorpsraden, vriendengroepen, buurtverenigingen e.d.).
4. De vereniging moet minimaal 5 jaar bestaan.
5. De vereniging moet minimaal 15 actieve leden hebben.


Belangstelling?
Heeft uw vereniging interesse in de textielinzameling? Stuur dan vóór 7 juni 2016 een e-mail naar info@bergen.nl. Vermeld in uw mail:
- Naam vereniging
- Contactpersoon en contactgegevens (adres, telefoon en mailadres)
- Welke voorkeur de vereniging heeft (adopteren textielcontainer en/of huis-aan-huis inzameling)
Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum, (0485) 34 83 83 of info@bergen.nl. Begin juni ontvangt elke aangemelde vereniging aanvullende informatie over de nieuwe vorm van textielinzameling.

Overige berichten

- Ontmoetingspunt Well: Wellse winkeliers en ondernemers (2)
- AFSLUITING N271 weekend 12-16 april
- Koningsdag 2024: Opening Rotonde
- Prachtige Docu 'Dorp vol bloemen' op filmkanaal Archief Well
- Jaarlijkse Bingomiddag Zonnebloem Well-Wellerlooi
- Presentatie Archief Well: Wellse winkeliers en ondernemers
- Hommage aan de bomen.
- Nieuwe locatie kermis Well
- Herdenkingsdienst goed bezocht
- Column Pierre Linssen: Voortgang Rotonde Well
- Herdenkingsdienst Wellse oorlogsslachtoffers
- Ontmoetingspunt Well: Ennen hieële del kèèls uut Well
- Sjaak en Jan uitgeroepen als KBO prins en adjudant
- Nieuws vanuit commissie Kermis Well
- Plannen voor woningbouw in Well