Ontwerp-omgevingsvergunning vier zonnevelden ligt ter inzage

Publicatiedatum: 09-09-2022

Op de innovatieboulevard van Energielandgoed Wells Meer zijn onder andere testvelden voor zonnepanelen gepland.

Op deze velden is het mogelijk om innovatieve toepassingen te testen van zonnepanelen in combinatie met landbouw. Gemeente Bergen heeft eind juli een aanvraag ontvangen om vier zonnevelden te realiseren.

Testvelden

De zonnepanelen op deze testvelden komen op hoge, open constructies te liggen. De hoogte varieert van 2 tot 10 meter. Op die manier kan de grond onder de zonnepanelen worden gebruikt voor andere doeleinden, bijvoorbeeld fruitteelt. Met de testvelden wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor dubbel ruimtegebruik.

  • Op welke hoogte moeten zonnepanelen liggen om dubbel ruimtegebruik mogelijk te maken?
  • Welke gewassen zijn geschikt om onder zonnepanelen te groeien, hoeveel ruimte hebben ze nodig om goed te kunnen groeien?

Ter inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning voor de vier zonnevelden ligt tot en met 21 september 2022 ter inzage. U kunt de stukken tijdens openingstijden inzien bij het Klant Contact Centrum. Zienswijze Belanghebbenden kunnen tot en met 21 september 2022 een zienswijze indienen. Dat kan mondeling of schriftelijk. Deze zienswijzen worden behandeld en meegenomen in de definitieve omgevingsvergunning. Meer informatie Voor meer informatie over het indienen van een zienswijze of de stukken die ter inzage liggen kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum, (0485) 34 83 83.

Overige berichten

- De collecte resultaat Goede Doelen Week Well bekend.
- Bloemrijke dijken, het nieuwe fleurige landschap in Well? In Nederland?
- Nieuwe opvang voor zwerfdieren
- Ontmoetingspunt Well
- GDWW
- Iedereen direct informatie bij een noodsituatie: ook aan de grens
- De Wensambulance bij de Zonnebloem Well-Wellerlooi
- Column Pierre Linssen: Ruim 31 jaar later …
- Vernieuwde GroenBlauw schoolplein van de Vitusschool
- Jubileumconcert Jeugdorkest
- Update Wellse kermis
- KVW Well: opgeven is vanaf nu mogelijk
- Goede Doelen Week Well in de startblokken
- Expositie DE OPKOMST, GLORIE en EINDE van VC TORNADO WW.
- gezamenlijk duurzaam sportpark.