Opknapbeurt Sint Vituskapel nabij Historisch Kerkhof Well

Publicatiedatum: 03-06-2021

Vorig jaar kwam het monument voor Wellse oorlogsslachtoffers bij de St. Vituskapel nabij het Historische Kerkhof gereed. De realisatie kwam tot stand door vrijwilligers van Archief Well naar een ontwerp Jan Brandsma. We kwamen toen ook te spreken over de slechte toestand van de houtskooltekeningen in de Sint Vituskapel. De wandtekeningen werden gemaakt tijdens de bouw van de kapel in 1954 door Jan Fellinger uit Nijmegen. Jan maakte zich zorgen over deze kwetsbare tekeningen die na ruim 65 jaar behoorlijk waren vervaagd. Uiteindelijk werd besloten dat Archief Well het initiatief zou nemen om de kapel op te knappen, mits Jan bereid was om de tekeningen te restaureren. Jan beschouwde dit als een dorpsplicht en stemde toe. Na overleg met de pastoor en kerkbestuur is Jan deze week als  “Wellse Michelangelo” begonnen aan deze monsterklus. Naar verwachting zal hij de gehele zomer onder de pannen zijn!  Verdere plannen zijn het maken en plaatsen van twee stalen kozijnen met glas in lood ramen voor de twee vensters in de zijmuren. Ook worden de wanden en plafond van een nieuwe lik verf voorzien. Dorpsgenoot Ai Hebben, die als hobby houtbewerking heeft, hebben we bereid gevonden om twee Sint Vitusbeelden te maken. Zij zullen na het gereed komen van de restauratie het beeld van Maria van Fatima flankeren. Dit beeld werd 21 jaar geleden door pastoor Clemens geplaatst.

Overige berichten

- Terugblik online informatiesessie dijkversterkingen Well
- Update CV de Maasjoerts
- Online Woordenboek Wells Dialect
- Uitslag Nationale Zonnebloem Loterij 2021
- Foto's Geluidswal De Kamp
- Column Pierre Linssen: “De mens is niet alléén in het al dan niet gevaccineerd zijn een bedreiging voor elkaar.”
- LETOP ONLINE: Informatiebijeenkomst Dijkversterking/ Terugblik Hoogwater
- Column Pierre Linssen: COVID‐19, wat we er van denken en de ‘maatregelen’
- Column Pierre Linssen: Afleiding
- Uitnodiging: boekpresentatie 'WELL sporen uit het verleden'
- Resultaten belevingsonderzoek hoogwater
- Column Pierre Linssen: The neverending story: Game of Thrones
- Spokentochten Reanimatiedag
- Well: vooraankondiging informatiebijeenkomst
- Column Pierre Linssen: Mijn favoriete meester van toen; Piet van Osch!