OPROEP voor jouw foto's van juli 2021.

Publicatiedatum: 29-07-2021

Well ontsnapte ter nauwe nood aan een ramp. We kropen door het oog van de naald.

De aanwonende burgers hebben met hulp van vele vrijwilligers, militairen en diverse instanties huis en haard ter nauwe nood kunnen droog houden. Het scheelde maar enkele centimeters of het Maaswater was over de dijken en kademuren gegaan.

Ondanks alles liepen veel landerijen onder water en ging de oogst verloren. De hoogste stand in Well was  15.48 meter boven N.A.P. Dit was 5 cm. hoger dan in 1995. 

Al is het allemaal nog maar kort geleden, ook dit is weer geschiedenis. Maar wel weer een stukje historie dat niet vergeten mag worden, net als alle andere overstromingen van de Maas. Er zijn tijdens en na deze overstroming heel veel foto's gemaakt door diverse mensen. Archief Well wil deze beelden graag opslaan en met de gegevens op de “Overstroming 2021” websitepagina plaatsen.

Mail daarom a.u.b. jouw foto's met toelichting naar info@archiefwell.nl Grote bestanden kunnen met WeTransfer verstuurd worden. Alvast bedankt!! Webmaster Archief Well.

Overige berichten

- Rondleiding Historische Molenroute Well
- Vraag attentie aan voor mantelzorger
- Maaspark Well Aantrekkelijke gebiedsontwikkeling
- Leergeld De Stuwwal: Alle Kinderen mogen meedoen!
- Video presentatie dijken uitwerkingslocaties Well
- Toelichting op de meteorologische zomer van 2021
- De exceptionele zomer van 2021
- Harmonie sjouwt volgende week oud papier voor Lisanne
- Rondleiding Historische Molenroute Well
- De Groene Rivier geeft de Maas ruimte en laat natuur en landbouw samenkomen
- Kleedjesmarkt (helaas) het alternatief voor de rommelmarkt van KVW in 2021
- Nazorgfase Hoogwater (2)
- Extra Afvalinzameling
- Nazorgfase Hoogwater (1)
- Well op het Jeugdjournaal