Rookverbod in bos- en natuurgebieden van kracht

Publicatiedatum: 01-07-2015

Een klein brandje in het bos of op de hei kan al snel uit de hand lopen.

 Natuurbranden zijn grillig en moeilijk te bestrijden. Natuurbrand is wel te voorkomen, want 70% van de natuurbranden ontstaat door menselijk gedrag. Daarom geldt vanaf 1 april tot 1 oktober een rookverbod en een verbod tot het maken van open vuur in bossen en natuurgebieden.

Wat kunt u doen om brand te voorkomen?

 
Iedereen weet het eigenlijk wel; roken in een droog bos mag niet! Eén weggeschoten peuk is al genoeg om een groot gebied af te laten branden. Een auto kan ook brandgevaar opleveren, bijvoorbeeld als de katalysator heet wordt. Als u de auto vervolgens in droog, hoog gras wegzet, kan het gras daardoor in brand vliegen.
 • Rook niet in het natuur- en/of bosgebied.
 • Let op waar u uw auto neerzet, zet deze nooit op droog gras.
 • Gooi geen rommel weg.
 

Wanneer?

 
Van 1 april tot 1 oktober geldt een rookverbod en een verbod tot het maken van open vuur in bos- en natuurgebieden binnen de regio Limburg-Noord. De kans op een natuurbrand is niet het hele jaar even groot. Dat heeft te maken met:
 • Jaargetijden: In de winter en het vroege voorjaar is de sapstroom in de bomen nog niet op gang gekomen. Dat betekent dat ze erg droog zijn en daardoor snel in brand kunnen vliegen.
 • Luchtvochtigheid: Hoe vochtiger de omgeving, hoe kleiner de kans op branden.
 • Soort begroeiing: Heide is erg brandbaar. De meeste branden in natuurgebieden ontstaan dan ook daar.
 • Wind: Lage begroeiing en takken die op de grond liggen, drogen door harde wind snel uit. Als er dan brand ontstaat, kan het zich snel uitbreiden.
Het grote gevaar van natuurbranden is de onbeheersbaarheid. Ieder klein brandje in een natuurgebied kan uitlopen op een verwoestende brand. Je kunt nooit voorspellen hoe het vuur zich gaat ontwikkelen, met welke kracht en met welke snelheid.
 

Ontdekt u een brand?

 • Waarschuw onmiddellijk de brandweer en bel 112.
 • Verlaat het gebied (tegen de windrichting en/of rookrichting in). Probeer een route te volgen die u zo snel mogelijk uit het bos- of natuurgebied leidt.
 • Geef duidelijk de locatie van de brand aan. Denk aan herkenbare punten zoals ANWB-paddenstoelen, informatieborden, coördinaten (b.v. smartphone of GPS), straatnamen, enz.
 • Probeer de brandweer op te vangen en geef aanvullende informatie.

Meer informatie?

 
Op de website: www.natuurbrandrisico.nl kun je zien hoe droog het is in de natuur.

Overige berichten

- Voorkom CO-vergiftiging met deze tips
- Terugblik online informatiesessie dijkversterkingen Well
- Update CV de Maasjoerts
- Online Woordenboek Wells Dialect
- Uitslag Nationale Zonnebloem Loterij 2021
- Foto's Geluidswal De Kamp
- Column Pierre Linssen: “De mens is niet alléén in het al dan niet gevaccineerd zijn een bedreiging voor elkaar.”
- LETOP ONLINE: Informatiebijeenkomst Dijkversterking/ Terugblik Hoogwater
- Column Pierre Linssen: COVID‐19, wat we er van denken en de ‘maatregelen’
- Column Pierre Linssen: Afleiding
- Uitnodiging: boekpresentatie 'WELL sporen uit het verleden'
- Resultaten belevingsonderzoek hoogwater
- Column Pierre Linssen: The neverending story: Game of Thrones
- Spokentochten Reanimatiedag
- Well: vooraankondiging informatiebijeenkomst