Stichting Leergeld De Stuwwal: 1 op de 13 kinderen in ons land leeft in armoede. Laten wij het daar eens over hebben

Publicatiedatum: 10-03-2021

Voor meer dan 251.000 kinderen in ons land is het niet vanzelfsprekend om te kunnen sporten, of een verjaardagsfeestje te geven. Kinderen in armoede lopen het risico sociaal buitengesloten te worden. Zo schamen ze zich voor hun thuissituatie, waardoor ze minder vaak vriendjes uitnodigen om te spelen. Ze kunnen vaak ook niet dezelfde dingen doen. Omdat er geen geld voor contributie is, of voor een verjaardagscadeautje. Hier moeten we iets aan doen. We moeten het er in ieder geval samen over hebben.

Mensen zijn arm wanneer ze gedurende langere tijd niet de middelen hebben. Niet genoeg voor de goederen en voorzieningen die in hun samenleving als minimaal noodzakelijk gelden.

Voor de ontwikkeling van kinderen is dit funest, voor nu, voor later.

“Als de kinderen ze nu mee kunnen doen, komen ze later beter uit. Hebben ze meer kansen in de maatschappij, en biedt dat de maatschappij ook meer kansen", zegt Leergeld.

Kinderen zeggen zelf:

“Ik dacht dat ik er met niemand over mocht praten”

“Ik was bang dat ik zou worden gepest”

“Ik word niet uitgenodigd voor verjaardagsfeestjes”

FEITEN EN CIJFERS   

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND     (Bron: CBS Statline, 2019)

• 251.100kinderen

• 1 op de 13 kinderen

1 op de 13, dus gemiddeld 2 per klas!

GEVOLGEN VAN ARMOEDE VOOR KINDEREN

(Bron: de Kinderombudsman, Alle Kinderen Kansrijk, december 2017)

• Zorgen, over onvoldoend geld

• Buikpijn, angst, machteloosheid

• Ervaren stress en spanning in het gezin

• Band tussen kinderen en ouders onder druk

• Leven biedt weinig stabiliteit en zekerheid

• Weinig te doen in de buurt

• Ervaren uitsluiting en komen moeilijker mee op school

Het aantal mensen in armoede neemt vanaf 2021 met 28% toe,

indien beleid onveranderd blijft. (Bron: SCP, juni 2020)

Hier komt nog bovenop: DE TOENAME ARMOEDE DOOR CORONA

Stichting Leergeld De Stuwwal is voor alle kinderen

Schoolreisjes, sporten, muziekles, een verjaardag vieren of een uitje. Het lijkt normaal dat alle kinderen in Nederland dit kunnen doen, maar niet elke ouder kan het betalen. Via Stichting Leergeld De Stuwwal krijgen ouders en intermediairs gemakkelijk toegang tot organisaties die helpen als er thuis weinig geld is. Alle kinderen moeten mee kunnen doen! Door de coronacrisis wordt de groep voor wie dit niet vanzelfsprekend is steeds groter.

Hans Stiekema, voorzitter van Stichting Leergeld De Stuwwal, zegt:

Armoede kan je zomaar overkomen, iedereen. Oorzaak kan zijn: pech, ontslag, zakelijk, ziekte, scheiding, of wat dan ook. Kinderen kunnen er niets aan doen, en hebben nog een heel leven voor zich.”

“Ken je een ouder met weinig geld of ken je een kind dat opgroeit in deze situatie? Informeer hen over Stichting Leergeld De Stuwwal!!

Hans benadrukt: Stichting Leergeld De Stuwwal is een ANBI erkende instelling. De Stuwwal is actief in de gemeente Heumen, Mook en Middelaar, Gennep en Bergen. De benodigde gelden komen van gemeenten, giften en donaties. Alle medewerkers zijn vrijwilligers, er zijn dus nauwelijks organisatiekosten. De giften zijn fiscaal aftrekbaar. Al het geld komt ten goede aan de kinderen in uw omgeving.

Stichting Leergeld doet er echt toe

Alle ouders met minder geld moeten weten dat er mogelijkheden zijn om hulp te krijgen. Het mooie is dat Stichting Leergeld De Stuwwal hieraan kan bijdragen!

Leergeld kan helpen om een gezonde ontwikkeling en deelname mogelijk te maken. Leergeld helpt graag bij het betalen van kosten voor school, sport en cultuur.

Leergeld werkt op een bijzondere manier. Degene die hulp zoekt bezoekt de website van De Stuwwal, en meldt zich daar. Leergeld neemt dan contact op, en bekijkt hoe en waar hulp geboden kan worden, zo eenvoudig is het.

Leergeld geeft geen geld, maar middelen. Leergeld betaalt aan de school, de computerwinkel, de fietsenmaker, de sportclub of het zwembad.

Help!

Dit kan al door het te vertellen aan vrienden, familie of bekenden.

E.: leergeld.destuwwal@gmail.com
T.: 06 53387456   

Bankrek.: NL97 RABO 0310815215 

ANBI registratie RSIN: 8564 45 265

Overige berichten

- Bloemrijke dijken, het nieuwe fleurige landschap in Well? In Nederland?
- Nieuwe opvang voor zwerfdieren
- Ontmoetingspunt Well
- GDWW
- Iedereen direct informatie bij een noodsituatie: ook aan de grens
- De Wensambulance bij de Zonnebloem Well-Wellerlooi
- Column Pierre Linssen: Ruim 31 jaar later …
- Vernieuwde GroenBlauw schoolplein van de Vitusschool
- Jubileumconcert Jeugdorkest
- Update Wellse kermis
- KVW Well: opgeven is vanaf nu mogelijk
- Goede Doelen Week Well in de startblokken
- Expositie DE OPKOMST, GLORIE en EINDE van VC TORNADO WW.
- gezamenlijk duurzaam sportpark.
- Een bijzondere dag: Verbonden door vriendschap