Stichting Leergeld De Stuwwal meldt goede resultaten over het jaar 2019.

Publicatiedatum: 14-06-2020

Stichting Leergeld De Stuwwal heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen.

De stichting Leergeld De Stuwwal voert haar ondersteuningswerkzaamheden uit in 4 gemeenten: Heumen, Mook en Middelaar, Gennep en Bergen. Als ANBI Stichting is het ook heel goed mogelijk dat Stichting De Stuwwal financiële ondersteuning krijgt door donoren, erfenissen en legaten. De inwoners van de gemeenten blijken zich steeds meer te realiseren, dat gemiddeld in elke schoolklas twee kinderen zijn, die echt financiële hulp nodig hebben. Elk kind moet kunnen meedoen. Want nu meedoen, is later meetellen.

De Stichting De Stuwwal heeft het jaar 2019 afgesloten met duidelijk goed resultaat.

De lange termijn ambitie van Leergeld De Stuwwal is dan ook, dat alle kinderen kunnen meedoen.

  1. Het voorkomen van sociaal isolement dan wel sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen en jongeren, in principe in de leeftijd van vier tot achttien jaar.
  2. Kinderen helpen uit minima gezinnen, voor wie overheidsvoorzieningen uitgeput, niet toereikend dan wel niet beschikbaar zijn.
  3. Kinderen helpen die niet in staat zijn uit eigen middelen normaal te participeren binnen het onderwijs en / of in het sociaal-maatschappelijk leven op en rond de school.

Getrainde intermediairs van Leergeld bezoeken de gezinnen. Zij beschikken over goede kennis van de lokale sociale kaart, kennen de voorliggende voorzieningen van de gemeenten en begeleiden het gezin bij de hulpvraag. De laagdrempeligheid van onze werkwijze biedt Stichting Leergeld De Stuwwal de kans veel kinderen uit onze doelgroep te bereiken en te ondersteunen. Het huisbezoek in combinatie met de inkomenstoets, biedt ons de mogelijkheid om de hulpvraag met maatwerk te beantwoorden. Dit geeft tevens inzicht in de problematiek die er in deze gezinnen heerst. De signalen vanuit de gezinnen stellen ons in staat om het gemeentelijke armoedebeleid gefundeerd te beoordelen en om als goed geïnformeerde gesprekspartner te fungeren voor de lokale overheid om het beleid beter aan te laten sluiten op de behoeften van de doelgroep.

De resultaten ten opzichte van 2018 zijn positief. Er zijn bijna 30% meer kinderen bereikt.

Ondanks dat er geen specifieke statistieken met betrekking tot de doelgrepen van stichting Leergeld De Stuwwal bestaan, is er wel een indicatie aan te geven. Er van uitgaande dat alle kinderen in uitkeringssituaties bij de uitkeringsinstantie bekend zijn, lijkt het erop dat deze kinderen – gelet op de aantallen per gemeente - in een hoog percentage door de stichting Leergeld De Stuwwal bereikt worden.

De Stichting zou graag nog enkele coördinatoren en intermediairs verwelkomen.

Voor informatie betreffende donaties, hulp, of vrijwilligerswerk: Email: leergeld.destuwwal@gmail.com Of kijk even bij: www.leergeld.nl/destuwwal

 

Overige berichten

- Bloemrijke dijken, het nieuwe fleurige landschap in Well? In Nederland?
- Nieuwe opvang voor zwerfdieren
- Ontmoetingspunt Well
- GDWW
- Iedereen direct informatie bij een noodsituatie: ook aan de grens
- De Wensambulance bij de Zonnebloem Well-Wellerlooi
- Column Pierre Linssen: Ruim 31 jaar later …
- Vernieuwde GroenBlauw schoolplein van de Vitusschool
- Jubileumconcert Jeugdorkest
- Update Wellse kermis
- KVW Well: opgeven is vanaf nu mogelijk
- Goede Doelen Week Well in de startblokken
- Expositie DE OPKOMST, GLORIE en EINDE van VC TORNADO WW.
- gezamenlijk duurzaam sportpark.
- Een bijzondere dag: Verbonden door vriendschap