Waterschap Limburg kondigt onttrekkingsverbod oppervlaktewater af

Publicatiedatum: 13-06-2019

Waterschap Limburg stelt op vrijdag 7 juni, 12.00 uur een verbod in op het gebruik van water uit beken en sloten. Het verbod geldt tot het moment dat de waterafvoer van de beken weer op niveau is en uiterlijk tot 1 oktober 2019.

Door de droogte van 2018 en een drogere winter en tot nu toe relatief droog voorjaar, zijn de afvoeren van de beken te laag. Met het instellen van het verbod wil het waterschap verdere daling van het waterpeil voorkomen, acute schade in beken tegen te gaan en zorgen voor voldoende watervoorraad in de aanloop naar de zomer.  Het verbod op onttrekken van water geldt niet alleen voor de agrarische sector. Zo is ook het sproeien van tuinen vanuit beken en sloten verboden. Hetzelfde geldt voor het beregenen van sportvelden.


Veranderende klimaat


Har Frenken, bestuurder bij Waterschap Limburg: “Ondanks dat alle stuwen de hele winter op zomerstand hebben gestaan om zoveel mogelijk water dat is gevallen vast te houden, blijft de afvoer van beken dalen en is het grondwaterpeil nog steeds historisch laag. De voorspellingen blijven aanhouden dat er relatief weinig regen valt, dus we moeten zorgen dat we al het water vasthouden in ons watersysteem."


Controles


Waterschap Limburg  heeft vergunninghouders en melders van het onttrekken van oppervlaktewater  geïnformeerd met  een brief over het verbod. Ook informeert het waterschap betrokken instanties. Handhavers van Waterschap Limburg controleren op naleving van het verbod. Deze controles vinden ook in vroege ochtend- en avonduren en in het weekend plaats.
Overige maatregelen
Het waterschap houdt ook de komende tijd het water vast in de beken door stuwen op te zetten en zoveel mogelijk water vanuit de Maas naar de beken toe te voeren. Ze roept op om zuinig te zijn met het beschikbare water. Door droogte gaat ook vaak de waterkwaliteit achteruit. Ondiep water warmt sneller op en heeft een lager zuurstofgehalte waardoor vissterfte kan ontstaan. Doordat concentraties van opgeloste voedingsstoffen en bacteriën toenemen, komen blauwalg en botulisme vaker voor.


Uitzonderingen op het verbod


Waterschap Limburg heeft in het onttrekkingsverbod een uitzondering op het verbod opgenomen voor:
1.    Beken met voldoende afvoer 

Er zijn beken die altijd voldoende afvoer hebben. Voor deze beken geldt het verbod niet. Het gaat om: de Niers, de  Swalm, de Heukelomsebeek (het gedeelte tussen de Maas en de stuw aan de Zeedijk), de  Eckeltsebeek (het gedeelte tussen de Maas en de Spitsbrug), de Neerbeek (het gedeelte tussen de Maas en Winkelmolenstuw), Oostrumsche Beek (het gedeelte tussen de Maas en de watermolen aan de St. Wilbertsweg te Geysteren), de Boschmolenplas, de Roer, de Jeker en de Geleenbeek vanaf de zuivering in Hoensbroek.


2.    Weidepompen die zorgen voor  het water geven aan vee
3.    Vergunde onttrekkingen uit grondwater
4.    Onttrekkingen voor kapitaalintensieve teelten 
Het verbod geldt niet voor vergunninghouders voor onttrekkingen voor bedrijfsmatige fruitteelt, groenteteelt, bloemen- en plantenteelt en bomenteelt.


Aanvragen ontheffing


Het is mogelijk om een tijdelijke, kortdurende, eenmalige ontheffing van het verbod aan te vragen als nut en noodzaak van de onttrekking voldoende onderbouwd is en de onttrekking op efficiënte wijze plaatsvindt.


Meer informatie en melden


Mensen met vragen over het onttrekkingsverbod kunnen zich melden bij Waterschap Limburg, T: (088) 88 90 100, E: info@waterschaplimburg.nl 
Voor het melden van vissterfte of een vreemde geur/kleur van het water, kan men contact opnemen met het Meldpunt Water van Waterschap Limburg, dat is 24 uur per dag bereikbaar
 

Overige berichten

- Bloemrijke dijken, het nieuwe fleurige landschap in Well? In Nederland?
- Nieuwe opvang voor zwerfdieren
- Ontmoetingspunt Well
- GDWW
- Iedereen direct informatie bij een noodsituatie: ook aan de grens
- De Wensambulance bij de Zonnebloem Well-Wellerlooi
- Column Pierre Linssen: Ruim 31 jaar later …
- Vernieuwde GroenBlauw schoolplein van de Vitusschool
- Jubileumconcert Jeugdorkest
- Update Wellse kermis
- KVW Well: opgeven is vanaf nu mogelijk
- Goede Doelen Week Well in de startblokken
- Expositie DE OPKOMST, GLORIE en EINDE van VC TORNADO WW.
- gezamenlijk duurzaam sportpark.
- Een bijzondere dag: Verbonden door vriendschap