Bloemrijke dijken, het nieuwe fleurige landschap in Well? In Nederland?

Publicatiedatum: 04-07-2024

Zeg het met bloemen, toch? We kopen er bossen van terwijl de Natuur ons bloemen in overvloed schenkt. Jawel, gratis en onbespoten in de grootst mogelijke variaties.
In bijna drie jaargetijden. Als kind plukten wij vroeger kleurrijke veldboeketten en de meisjes vlochten er kransen van. We schonken ze aan Moeder en staken ze in onze haren. De meisjes van toen wel te verstaan. Later schonken we die bloemen ook aan ‘onze’ meisjes. Heerlijk om aan die tijden terug te denken. Gaandeweg verdwenen die tijden en bloemen, de meisjes bleven gelukkig en veranderden 😊 net als wij, jongens.
 

De keurrijke weiden veranderden ook, in saaie eentonige groene vlaktes, in (gr)asfalt. Maasheggen verdwenen en meanderende beekjes werden loodrecht gemaakt.
Allemaal lastig en lang leve de winst van de grootschaligheid. Lekker makkelijk ook.

Wat ik werkelijk nooit voor mogelijk heb gehouden is dat er een fantastische omkeer kwam van Bewustwording en inzicht. Van verstand en wijsheid. De Natuur laat ons immers zien wat gezond is; ‘Natuur-inclusief’ en ‘toekomstbestendig’ is het credo.
Ik houd mijn hart vast voor wat er nu weer politiek gaande is. Alweer een omkeer waarbij de Natuur weer van ondergeschikt belang (b)lijkt te worden? Misschien komt het inzicht terug en wordt de onnozelheid en het onverstand toch weer overwonnen.


Graag schrijf ik over een opportuniteit waar mogelijk allemaal recentelijk wel even van gehoord of gelezen:

“17.000 kilometer bloemrijke dijken: een reusachtige kans voor de biodiversiteit.”

Mogelijk zelfs wel (schrik niet) 80.000 kilometer. Iets wat onlangs in het nieuws is geweest. En op internet is er heel veel van te vinden. De ‘unie van waterschappen’ staat hier achter waar diverse Waterschappen eveneens achter staan en gevolg geven. Ook bij Waterschap Limburg: Dijkgraaf Saskia Borgers liet mij weten: “Ons waterschap heeft een actief biodiversiteit beleid en dit voeren we ook uit. Er worden zelfs dijken met gras en kruidenmengsels begroeid die zorgen voor meer stevigheid van de dijk.” 😊

En veel meer verstandige organisaties staan hier achter, ook vanwege de gezondheid. Gezondheid van het landschap en van de Natuur. Dan blijven wij immers ook gezond. Belangrijk voor onze kinderen en kleinkinderen en volgende generaties. De tekst van deze link vond ik mijns inziens het meest neutraal en objectief. En jawel (vooral voor de plutocraten onder ons) we kunnen zelfs (veel) geld besparen. Mooi toch? Win-win situaties, ook voor de belastingbetaler.

Gemeentes zijn goed bezig en zo ook onze gemeente Bergen in de kop van Noord-Limburg. In ons dorpje Well is bij de ingang van de Weverstraat het saaie groene gras geplagd en is een bloemenwildmengsel gezaaid: prachtig! 😊

Dat Nederland een bloemenland is wisten we al, maar bloemen worden ook gespoten met alle gevaren van dien. Ik ben daarom serieus gelukkig met de uitspraak van de rechter in deze zaak, waarmee een tweede precedent is geschapen. Mensen kunnen zich op dit (en het artikel genoemd in de link) beroepen bij soortgelijke situaties. Gezondheid en welzijn staan hierin voorop. Van een eerdere datum is dit bericht. en als laatste dit artikel. Allemaal niet verzonnen of uit de duim gezogen, wetende dat de ontkenners hiervan niet en soms nooit te overtuigen zijn. Ik ga hier niet dieper op in. Zinloos en irrelevant.

De ‘Nederlandse Natuur’ heeft veel te bieden en vooral ook een toekomstperspectief.
Het gehele land kan door middel van ecologische geluidswallen, bermen en dijken een enorm gekleurd spinnenweb van bloemen worden. En zo kan Nederland nog steeds een bloemenland blijven.

Laat ik dicht bij huis blijven, onlangs is hier in ons dorpje Well in Noord-Limburg een rotonde opgeleverd op de kruisingen van de Wezerweg en de Sterrenbos/Kasteellaan op de N271. Alsjeblieft (tekst gaat verder onder de foto’s):

Mooi gebloemd toch? Dit in aansluiting op de soortgelijke inrichting van de ovonde in Nieuw Bergen en later in de andere rotonde van Well in de aansluiting van N270 en N271.

En dan volgt nog een ander project. Of beter geschreven een aansluiting van twee projecten alhier. ‘Maaspark Well’ (volop in ontwikkeling) en de geplande Groene Rivier. Van de laatst genoemde is een mooie overzichtelijke dynamische interessante digitale werkatlas. En dat gaat dankzij Waterschap Limburg en gemeente Bergen prachtig worden. De garantie dat bomen zoveel als mogelijk gespaard worden is mij vorig jaar al schriftelijk verzekerd door omgevingsmanager Ellen te Boekhorst: “In de loop van volgend jaar kan voor de bomen een BEA uitgevoerd worden.” Het betreft hier vooral de statige lindenbomen langs een geplande muur langs de kasteelgracht en de eiken langs de ontsluitingsroute tussen Elsteren en oud-Well. “Zonder een BEA is immers geen zorgvuldige afweging te maken waarop tot kap kan worden besloten.” En dat lieten specialisten van de bomenstichting en bomenwacht mij weten.

Een geheel landschap wat drastisch zal veranderen in het voordeel van Natuur-inclusiviteit. Ook hier kunnen de dijken voorzien worden met een bloempracht van kleuren, waarbij ik mij afvraag of de geplande ‘steilrand-dijken’ hun doel gaan bereiken? Wanneer ik deze bestaande dijken bekijk in de Wanssumse Weerd aan de andere kant van de Maas, zie ik daar weinig van overeind staan. Allemaal afgebrokkeld.

Bij een steilrand-dijk offert men meer ruimte op dan een in het waterstroomgebied(!) glooiende (1:5) dijk. Hier krijgt de rivier beduidend meer ruimte naar rato dat de rivier stijgt. Een dijk die geheel bezaaid kan worden met een bloemrijke kleurenpracht met aan de voet van die dijk solitair inheems bloeiend struweel, zoals de mei- en sleedoorn, de vlierbes en de hondsroos: een bloeiend en vloeiend lieflijk geheel. Een voorbeeld.
Een gebied om van te genieten. In rust zoals de rust die er nu is, bewaard zou moeten blijven. Waarom moeten we toch overal blijven komen, als het ook vanaf uitkijkpunten te zien is? Extra (struin)paden of vlonders, allemaal kosten zowel in aanleg, vervanging alsook onderhoud. Dat kan allemaal bespaard worden, ook alweer ten gunste van de schatkist én de belastingbetaler. 😊

Bewustwording en inzicht. Verstand en wijsheid. We gaan het zien en gelukkig blijven mensen zich hiervoor inzetten. (bij meer interesse even klikken op de onderstrepingen)

Pierre Linssen

 

 

 

Overige berichten

- De collecte resultaat Goede Doelen Week Well bekend.
- Nieuwe opvang voor zwerfdieren
- Ontmoetingspunt Well
- GDWW
- Iedereen direct informatie bij een noodsituatie: ook aan de grens
- De Wensambulance bij de Zonnebloem Well-Wellerlooi
- Column Pierre Linssen: Ruim 31 jaar later …
- Vernieuwde GroenBlauw schoolplein van de Vitusschool
- Jubileumconcert Jeugdorkest
- Update Wellse kermis
- KVW Well: opgeven is vanaf nu mogelijk
- Goede Doelen Week Well in de startblokken
- Expositie DE OPKOMST, GLORIE en EINDE van VC TORNADO WW.
- gezamenlijk duurzaam sportpark.
- Een bijzondere dag: Verbonden door vriendschap