Ald Prinse Compeneej 3x11

Publicatiedatum: 10-02-2015

Voornaam gezelschap vierde feest

Zondag 8 februari 2015 heeft een grote groep ex Carnavalsprinsen van de Ald Prinse Compeneej van C.V. de Maasjoerts met hun partners het 3x11 jarig APC jubileum gevierd. Er werd in zaal Vink veel gelachen met optredens van oud prinsen, lekker gegeten en geklonken op de grote groep ex prinsen, waarvan diverse leden nog steeds zeer actief zijn in het Wellse Carnavalsgebeuren. Ieder jaar treedt nog een aantal APC leden op tijdens de zittingsavonden. De APC kiezen ook ieder jaar de nieuwe Mosajoertsicus laureaat en organiseert samen met  Harmonie de Vriendenkring het zo succes- en sfeervolle Concerto Mosa Joertsicus. Tijdens het jubileumfeest ontvingen de oud Prinsen een  vlinderdasje in de Wellsse kleuren bauw-wit. Ook kreeg iedreen een speciaal samengesteld jubileumboek, waarin o.a. een pagina van ex Vorst Vic Timmermans:
 

ALD PRINSE AS BIENDMIDDEL IEN ET MAASJOERTSERIEK.
Dat was ’n bitje de belangriekste gedachte achter de ôprichting van de Ald Prinse Compeneej. Dat kwaam nie zemar uut de lôcht valle want as jônge Vorst kreeg ik al gauw ien de gate dat iedere Prins mit ànhang zun enorme biending mit de Maasjoerts ôntwikkelde. Dat hai ik vurdat ik ien 1977 Vorst wier nie ze ien de gate ôndanks et feit dat ik al jaore lang as ambtenaar van d’n boere stand iedere carnavals dinsdag doeën beej de vereniging kwaam. Bòvvendien veranderde de vereniging hieël hard ien “mien” periode umdat ik vôl ambisies zaat en boordevôl planne en et moie was dat de rest van et òk stevig verneejde bestuur dat òk hai en d’rien mit gông.
Nòw woi et geval dat ien 1981 et twieë kier elf bestaon van de Maasjoerts gevierd wier mit as ànvoerder Prins Nico (Siebers) d’n Urste.
De Raod liep tôt dèn tied roond ien zunnen alde knoemel van pekskes dat daor mar ieën ding àn bàtte en dat was neeje pekskes vur de Raod die naoderhand uniforme genoemd wiere, mar wie môs dat betale? De liefarts dokte Smals wier vur dat karke gespanne en weej bewerkten same mit um ’n àntal Ald Prinse um zich daor òk vur ien te spanne. Dat bleek hielemòl nie moeilek. Die dun gaer mit want die hàn dat gevuul nog steeds, voonde et gezellig same mit de liefarts en zien vrouw Toos.
As ge beej de Maasjoerts werd uutgeroepe tôt Prins dan wil dat zegge dat ge meistal hieël goed lit ien et dörp en dat bleek mar wer es want  d’r wier genoeg geld ôpgehàld um prachtige neeje uniforma àn te schaffe. Die Ald Prinse zaate nog echt ien zunne flow want wat was et lekker um dit same te doen. En dat hebbe weej as bestuur toen goed uutgebuit want hier en daor ’n douwke en Yes ze hàn de smaak te pakke en vuulden d’r wel wat vur um dukker same wat te oonderneme. Weej bliej want weej zate òk midde ien ’n umvurming van de zitting van ieën nòr twieë aovende mit uutsluutend eige artieste. Ik zaog ien de Ald Prinse potensiële zittingartieste, mar ik ziej daor pas làtter òvver begônne. Urst heb ik  ’n akte geschilderd mit ruumte vur de name en handteikeninge van de Ald Prinse die gewest ware en die nog ginge kômme.  Ik wieët nog dat ik dat mit vôksschilderkunst verf deuj die ik aover hai van et beschildere van et bedje en de commode van oons jôngste dochter. Et wapen van Well stoond d’rôp, de toen pas neeje brug en de Maas strömde d’rdur mit natuurlek enne prachtige Maasjoerts d’rôp. Die verf was d’r trouwes niks vur werd want ze barstte verrekenes. De Ald Prinse zetten plechtig eur handteikening en pats daor was de Ald Prinse Compeneej ’n feit. De akte wier iengeliest achter glas een kreeg ’n pletske beej Jos Vink. Ieder jaor wier ze vurzichtig uut die liest gepeuterd en kwaam d’r ’n neeje handteikening beej, tenminste as ge de proef um beej de Ald Prinse Compeneej te mugge kômme goed durstoond, die vôlgde direct nao et aftreije van de Prins. Ze wòn d’r mar al te gear beej, vôlges meej het d’r noeits enne “nee” gezet tegge de APK (jao, wòr die “K” vandàn keumt wieët ik ò nie….) Ik kan d’r nog steeds van geniete as ik die ex hoeëghede ien aksie ziej. Wat ’n fijn stel kèls. Wat ien 1981 is begônne as ’n sort uniformefônds is uutgegruid tôt ’n vaste wèrd ien de Wellse Vastenaovend. Ziet d’r mar zuunig ôp en ziet bliej dat we ze al drie kieër elf jaor hebbe. Reeje vur ’n fieëske en mien harteleke felicitasies. 

Ald Vorst Vic (1977-1987)

 

Overige berichten

- AFSLUITING N271 weekend 12-16 april
- Koningsdag 2024: Opening Rotonde
- Prachtige Docu 'Dorp vol bloemen' op filmkanaal Archief Well
- Jaarlijkse Bingomiddag Zonnebloem Well-Wellerlooi
- Presentatie Archief Well: Wellse winkeliers en ondernemers
- Hommage aan de bomen.
- Nieuwe locatie kermis Well
- Herdenkingsdienst goed bezocht
- Column Pierre Linssen: Voortgang Rotonde Well
- Herdenkingsdienst Wellse oorlogsslachtoffers
- Ontmoetingspunt Well: Ennen hieële del kèèls uut Well
- Sjaak en Jan uitgeroepen als KBO prins en adjudant
- Nieuws vanuit commissie Kermis Well
- Plannen voor woningbouw in Well
- Werkzaamheden rotonde Well iets vertraagd