Door het coronavirus leven we in een rare tijd.

Publicatiedatum: 05-04-2020

Mentaal en emotioneel kost dat iedereen veel energie om ermee om te gaan.

Het college maakt zich zorgen over verschillende groepen mensen in onze gemeente.

Eén van die groepen zijn onze ouderen. Beschikt iedereen over de noodzakelijke hulp? Heeft
iedereen genoeg te eten? Het is voor velen letterlijk achter de geraniums zitten.

We hebben een inventarisatie gemaakt. Wat wij al dachten, blijkt waar te zijn. De gemeenschappen in onze dorpen zijn hecht. Men ziet naar elkaar om. Dat is pas echt Noaberschap. Dorpsraden, KBO-afdelingen en De Zonnebloem in onze dorpen zijn van onschatbare waarde. Vele vormen van hulp worden aangeboden, variërend van kaarten voor het raam met een hulpvraag of hulpaanbod tot de digitale Whapp (We Helpen App). Een mooi voorbeeld is de burenhulp van Dorpsraad Aijen.
We bedanken iedereen in alle dorpen voor hun inzet.

Veel informatie vindt u op de website www.bergenlimburg.online onder andere bij de rubriek ‘Corona informatie hulp en steun’.
Ook op onze website www.bergen.nl/coronavirus leest u informatie over het coronavirus.
Naast alle vrijwillige hulp kan het natuurlijk ook zijn, dat u graag contact wilt met onze professionele zorgaanbieders. Zij kunnen u ook verder verwijzen, mocht u de wegen in uw dorp niet kunnen vinden.


U kunt contact opnemen met:
· Maatschappelijk Werk: Synthese. Bereikbaar via info@synthese.nl of 0478 - 51 73 00.
· Mantelzorgondersteuning en vrijwilligerszorg: Eefke Lommen. Bereikbaar via
e.lommen@bergen.nl of 06 - 52 66 93 59.
· Sociaal Team van Gemeente Bergen. Bereikbaar via info@bergen.nl of 0485 - 34 83 83

Overige berichten

- Reportage: Toon Roosen herstellende van Corona
- Voorontwerpbestemmingsplan Energielandgoed Wells Meer
- Plaatsing lichtmasten Halfrondweg
- Aanleg verkeersplateau bij Kasteelsehof
- Video Dodenherdenking 2020
- Bevrijdingsfestiviteiten Well verplaatst naar 2021
- Het waterschap Limburg informeerd(e) Well over de Dijkversterking
- Viering 75 Jaar vrijheid Well uitgesteld!
- Limburgse waterpartners eens over aanpak hoogwaterveiligheid
- Zonnebloem Well/Wellerlooi bezocht het nieuwe vrijheidsmuseum
- Informatiebijeenkomst Waterschap Limburg afgezegd
- Inzageperiode dijkversterking Well
- Viering 75 Jaar vrijheid Well 17, 18 & 19 April
- Spreekuren huisartsenpraktijk Well aangepast.