Gesteggel om woningbouw Lammerskamp

Publicatiedatum: 30-05-2014

Woningzoekenden zijn de dupe...

 

Het is de bedoeling dat aan de Lammerskamp 43 woningen gebouw gaan worden, waarvan een aantal starterswoningen. In de raadsvergadering van dinsdag 27-05-2014 werden door de VVD vragen gesteld over de vertaging die het woningbouwproject aan de Lammerskamp oploopt. Projectontwikkelaar Swentibold uit Sittard zou afspraken niet nakomen, volgens VVD vragensteller van der Kwast. Ook CDA wethouder Ben Buiting vindt het veel te lang duren. Hij zegt dat Swentibold uiterlijk 01-04-2014 een ontwerpbestemmingsplan zou aanleveren, maar dat heeft de gemeente Bergen nog steeds niet ontvangen. Het CDA wees op de grote behoefte in Well aan starterswoningen: "maar Swentibold maakt geen haast en wij verwachten niet dat er verandering in optreedt, de projectontwikkelaar bepaalt het tempo", aldus fractievoorzitter Knoops van het CDA. De coalitiepartijen CDA en PK stelden een ultimatum na afloop van de raadsvergadering: Als binnen zes maanden geen vooruitgang wordt geboekt gaat de gemeente Bergen het project Lammerskamp zelf ontwikkelen.

Maar directeur Roger van Eijs van Swentibold zegt dat de gemeente zelf in gebreke blijft. " Het gesteggel over de verdeling in de ambtelijke kosten werken vertraging in de hand. Swentibold heeft genoeg grond verworven voor de bouw, maar de gemeente heeft nog geen exploitatieovereenkomst opgesteld, waarin de voorwaarden zijn opgesteld. Pas dan kunnen we verder. De gemeente kan nu wel dreigen met een ultimatum, maar heeft ons als grondeigenaar toch nodig en we kunnen daarom beter samenwerken ", aldus van Eijs.

Wells Forum lid Pierre Verberne, van de werkgroep Woningbouw Well bevestigt de lezing van Roger van Eijs.

Inmiddels zijn door de vertragingen al wéér een aantal Wellse starters buiten de gemeente Bergen gaan wonen .....  Over leefbaarheid gesproken.

Overige berichten

- Wijziging verkeerssituatie ’t Leuken –De Vissert
- Oude Wellse straatnamen op nieuwe borden
- Dijkversterkingen Well
- Gemeente Bergen: Het jaar 2019 in één oogopslag
- Updatie Landgoed Wellsmeer
- Webteam op sterkte
- Stichting Leergeld De Stuwwal meldt goede resultaten over het jaar 2019.
- Werkzaamheden Wezerweg
- Verongelukte Wellse kinderen WOII beschreven in boek
- Notulen vergadering Wells Forum
- Electrische auto voor blauwe BOA
- Oproep aan de ondernemers
- Livestream Inhijsen liggers nieuwe brug Wanssum
- Inloopavond Maaspark Well & Seurenheide