Herinrichting en archeologisch onderzoek in Maaspark Well

Publicatiedatum: 17-11-2023

Het is u vast niet ontgaan, de ontgrondingswerkzaamheden in Maaspark Well gaan voortvarend verder. Het noordelijke deel van het project Maaspark Well, tussen Aijen en de Voorhaven bij ’t Leukermeer in Well, begint meer en meer vorm te krijgen. Onderstaand het 2e deel van de update van dit project.

(Luchtfoto van de Gemeente Bergen.)

Herinrichting

Het meest noordelijkste deel van Maaspark Well (grenzend aan Aijen) is volledig heringericht voor de das en
andere dieren. Hier zijn hagen en vruchtbomen geplant. Het natuurbeheer is erop gericht om het gebied te
beheren conform de waarden die het gebied heeft gekregen.

Natuureiland

Op dit moment zijn de herinrichtingswerkzaamheden gericht op de realisatie van het natuureiland, Op het eiland
wordt in de toekomst een nieuwe dassenburcht aangelegd. Nu wordt zand opgespoten, de bulldozer en kraan
zorgen voor de profilering van het eiland.

Archeologisch onderzoek

Binnen afzienbare termijn wordt gestart met de ontgrondingswerkzaamheden ten zuiden van de Voorhaven.
Daarom is een uitgebreid archeologisch onderzoek in dit gebied noodzakelijk. Provincie Limburg heeft deze
opdracht gegund aan archeologische advies- en onderzoeksbureau combinatie RAAP/BAAC.

Eerder onderzoek

Archeologische advies- en onderzoeksbureau RAAP was eerder betrokken bij het archeologisch onderzoek in het
noordelijke deel, tussen Aijen en de Voorhaven. Net als toen worden ook nu data gedigitaliseerd tijdens het
veldonderzoek. Heeft u interesse, dan kunt u via de website www.raap.nl/opgraven-in-maaspark-well op de hoogte
blijven van het onderzoek en de vondsten. Op deze site staan ook de eerdere archeologische vondsten.

Archeologische vondsten

Enkele archeologische vondsten kunt u ook bekijken in het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis. In de
vitrine staat onder andere een aardewerk urn en liggen vondsten die afkomstig zijn van Huys de Hildert.

Overige berichten

- SAMEN TEGEN EENZAAMHEID
- Adventsconcert Wells Stemmenorkest “De kracht van een lied ”
- Āld Prinse Còmpeni-j reiken 21e Mosa Joertsicus uit
- Schoolplein wordt groen en blauw
- Tweede Kamerverkiezing
- Chineesbuffet voor de gasten van de Zonnebloem
- ... alder werre!
- Boekpresentatie “De oudste huizen van Well en hun eigenaren”
- Een excursie met Kampergeul B.V.
- Wist u dat er in Well 3 energiecoaches zijn?
- Snoeiwerkzaamheden Well
- Maandag 6 november van 19.30 uur tot 21.30 uur in MFC De Buun
- Mooi bedrag Rabo ClubSupport voor de Zonnebloem afdeling Well / Wellerlooi.
- Zonnebloemloterij 2023
- Record bedrag Rabo ClubSupport voor Archief Well