Inloopbijeenkomst Plannen Groene Rivier

Publicatiedatum: 24-03-2023

Voor het plangebied De Groene Rivier Well zijn een gewijzigd Voorkeursalternatief en een Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld. Deze documenten liggen van donderdag 23 maart tot en met woensdag 3 mei 2023 ter inzage. In deze periode kan iedereen een zienswijze indienen. Woensdag 12 april is een inloopbijeenkomst in De Buun in Well.

 

De Groene Rivier
In 2022 heeft de stuurgroep Well, bestaande uit Gemeente Bergen, Provincie Limburg, Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat en ministerie Infrastructuur & Waterstaat, ingestemd met de Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well. In dit project gaan rivierverruiming, dijkversterking, beekherstel en gebiedsinrichting hand in hand. Tegelijkertijd met de rivierverruiming ontstaat een nieuw beekdal. De dijken komen landschappelijk en cultuurhistorisch gezien op de juiste plek en we maken ze, op gepaste wijze, hoger en sterker. De dorpen zijn daardoor beter beschermd en de Maas krijgt meer ruimte. Door maaiveldverlagingen en de aanleg van een brug met een grotere overspanning ontstaat een betere doorstroming. Daardoor wordt tot in Roermond geprofiteerd van lagere waterstanden.

Documenten ter inzage
Ter inzage liggen:

  • het Verkenningenrapport gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well
  • de Notitie Reikwijdte en Detailniveau
  • het Participatieplan

Deze documenten hebben betrekking op de realisatie en de procedure die gevolgd wordt. U kunt op drie manieren uw zienswijze indienen: digitaal, schriftelijk of mondeling. Kijk voor meer informatie op www.bergen.nl.

Inloopbijeenkomst
Woensdag 12 april bent u tussen 16.00 en 20.00 uur van harte welkom in MFC De Buun. Tijdens de inloopbijeenkomst informeren we u over het project en de procedure die gevolgd wordt. Deze bijeenkomst gebruiken we ook om ideeën, kansen en aandachtspunten op te halen. U kunt tijdens de bijeenkomst ook een mondelinge zienswijze indienen.

Wilt u de documenten bekijken?
U kunt deze vanaf donderdag 23 maart tot en met 3 mei 2023 inzien:

  • digitaal op de website www.platformparticipatie.nl/groenerivierwell;
  • op papier onder andere in het gemeentehuis in Nieuw Bergen, tijdens openingstijden van het Klant Contact Centrum.

Vragen of meer informatie?
Op www.bergen.nl en de website van Waterschap Limburg (www.waterschaplimburg.nl/gebiedsontwikkeling-well) staat meer informatie. Of stuur een mail met uw vraag naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Bellen kan ook, (088) 88 90 100. Vragen over de procedure? Bel dan (070) 456 96 07, Directie Participatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Overige berichten

- Ontmoetingspunt Well: Wellse winkeliers en ondernemers (2)
- AFSLUITING N271 weekend 12-16 april
- Koningsdag 2024: Opening Rotonde
- Prachtige Docu 'Dorp vol bloemen' op filmkanaal Archief Well
- Jaarlijkse Bingomiddag Zonnebloem Well-Wellerlooi
- Presentatie Archief Well: Wellse winkeliers en ondernemers
- Hommage aan de bomen.
- Nieuwe locatie kermis Well
- Herdenkingsdienst goed bezocht
- Column Pierre Linssen: Voortgang Rotonde Well
- Herdenkingsdienst Wellse oorlogsslachtoffers
- Ontmoetingspunt Well: Ennen hieële del kèèls uut Well
- Sjaak en Jan uitgeroepen als KBO prins en adjudant
- Nieuws vanuit commissie Kermis Well
- Plannen voor woningbouw in Well