Out Box Well definitief gestopt.

Publicatiedatum: 06-08-2015

Geen Tienerwerk meer in ons dorp sinds begin vorige eeuw.

Na de zomervakantie zal er in Well geen Tienerwerk meer zijn zoals tientallen jaren het geval is geweest. De laatste drie Tienerwerk vrijwilligers, de leidsters, Corina Thoonen-Rutten, Hanneke Raafs en Ingrid Wismans hebben er tevergeefs alles aan gedaan om in Well opvolging te vinden. Zelf kwamen ze 15 jaar lang vanuit Nieuw Bergen en Roermond om de jongeren hier bezig te houden. 

Tienerwerk "Out Box" Well organiseerde één keer per 2 weken op vrijdag gezellige avonden voor jongeren van groep 8 tot 16 jaar in "de Buun". Tijdens deze avonden was er disco, maar er werd ook aan spel en sport gedaan, zoals volleybal, voetbal, darten en nog veel meer. Enkele keren per jaar hield men thema-avonden, zoals Halloween, Carnaval en een Zomerparty. De avonden werden druk bezocht door de jeugd. Met pijn in het hart werd voor de laatste keer leiding gegeven op de afscheidsavond, die onlangs werd gehouden. Op de Out Box Facebook site staan foto's van deze, door de jeugd, druk bezochte avond.

Voorlopers van Outbox

De Jonge Wacht (1928-1942),een katholieke jeugdbeweging,met elementen van scouting.In 1942 werd de Jonge Wacht samen met de andere jeugdbewegingen in opdracht van de Duitse bezetter opgeheven. In 1945 werd de Jonge Wacht niet heropgericht maar ging op in de Katholieke Jeugdbeweging. Hieruit onstonden o.a. de Verkenners, Welpen, Gidsen en de Meisjesclub. Daarna werd het Jong Nederland en Wipp-Inn. 

Sinds het begin van de vorige eeuw  hebben veel Wellenaren die een speciale opleiding kregen voor het tienerwerk zich jarenlang ingezet voor de Wellse jeugd. De laatsten zijn nu 'met een knoop in de maag' gestopt, zoals ze het zelf zeggen. Het was geen prettige keuze en ze zijn ook bereid om te helpen als blijkt dat er alsnog opvolging komt. Wat moet de Wellse jeugd nu anno 2015? En Wellse mensen: niet mopperen dat er voor de jeugd weinig of niets meer te doen is in Well.... Voor de dappere 3 leidsters die het tot het niet meer te houden was hebben volgehouden, nemen we in grote dankbaarheid ons petje af. Dank jullie wel en wie weet.......?!

 

Overige berichten

- Verlichting Brugweg (N270)
- Wijziging verkeerssituatie ’t Leuken –De Vissert
- Oude Wellse straatnamen op nieuwe borden
- Dijkversterkingen Well
- Gemeente Bergen: Het jaar 2019 in één oogopslag
- Updatie Landgoed Wellsmeer
- Webteam op sterkte
- Stichting Leergeld De Stuwwal meldt goede resultaten over het jaar 2019.
- Werkzaamheden Wezerweg
- Verongelukte Wellse kinderen WOII beschreven in boek
- Notulen vergadering Wells Forum
- Electrische auto voor blauwe BOA
- Oproep aan de ondernemers
- Livestream Inhijsen liggers nieuwe brug Wanssum