Spreekuren huisartsenpraktijk Well aangepast.

Publicatiedatum: 15-03-2020

Op advies van het Regionaal Crisiscentrum voor huisartszorg worden vanaf maandag 16 maart de spreekuren van de huisartsenpraktijk Maasoever op de locaties in Bergen en Well aangepast.

 Afhankelijk van het verloop van de Coronacrisis en eventuele nieuwe richtlijnen zullen we de komende 3 weken als volgt te werk gaan:

De gewone controle afspraken (bij de assistente, praktijkondersteuner of huisarts), voor bijvoorbeeld controle van bloeddruk of suikerziekte, zullen vervallen. Geplande gesprekken bij praktijkondersteuner GGZ gaan vooralsnog door. De assistente zal telefonisch contact opnemen als deze verplaatst worden.

De praktijklocaties aan de Kasteellaan in Well en aan het Rembrandtplein in Bergen zullen open blijven, maar komt u alleen als u, na telefonisch contact, een afspraak hebt gekregen. Indien u klachten heeft van de luchtwegen en/of koorts zal de assistente u telefonisch advies geven. Is er een medisch onderzoek nodig, dan kan u gevraagd worden om naar het speciale regionale huisartsenspreekuur te gaan. Dat is op de huisartsenpost aan het Spoedplein van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Weg door Jonkerbos 8 in Nijmegen. Deze post zal 24 uur per dag open gaan, 7 dagen per week. Maar komt u alleen na telefonisch contact en op afspraak. Kom dan alleen of met maximaal 1 begeleider per patiënt.

Dus: bel altijd eerst naar de praktijk en de assistente zal u vertellen op welke praktijklocatie u geholpen kunt worden ( indien het nodig is dat u door een arts gezien moet worden).

We hopen op uw medewerking en begrip. Dit in het kader van ieders gezondheid. Huisartsenpraktijk Maasoever

 

Overige berichten

- Viering 75 Jaar vrijheid Well uitgesteld!
- Limburgse waterpartners eens over aanpak hoogwaterveiligheid
- Zonnebloem Well/Wellerlooi bezocht het nieuwe vrijheidsmuseum
- Informatiebijeenkomst Waterschap Limburg afgezegd
- Inzageperiode dijkversterking Well
- Viering 75 Jaar vrijheid Well 17, 18 & 19 April
- Afscheid Chris Derks
- Toneelvoorstelling uitgesteld tot oktober
- “WE WERE TREATED LIKE ROYALS”