Website Maaspark Well

Publicatiedatum: 15-01-2015

Nieuwe site in de lucht

Het maaspark is meer dan alleen een hoogwatergeul tussen Well en Aijen

Vanaf nu is het eenvoudiger om op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het Maaspark Well. Er is namelijk een compleet nieuwe website "live" gegaan.

www.maasparkwell.nl

Op de site staat o.a. het laatste nieuws, werk in uitvoering, tijdslijn, delfstofwinning, toekomstige plannen enzovoort.

Op deze website staat ook het e.e.a over het Maaspark en wel HIER

 

Overige berichten

- Wijziging verkeerssituatie ’t Leuken –De Vissert
- Oude Wellse straatnamen op nieuwe borden
- Dijkversterkingen Well
- Gemeente Bergen: Het jaar 2019 in één oogopslag
- Updatie Landgoed Wellsmeer
- Webteam op sterkte
- Stichting Leergeld De Stuwwal meldt goede resultaten over het jaar 2019.
- Werkzaamheden Wezerweg
- Verongelukte Wellse kinderen WOII beschreven in boek
- Notulen vergadering Wells Forum
- Electrische auto voor blauwe BOA
- Oproep aan de ondernemers
- Livestream Inhijsen liggers nieuwe brug Wanssum
- Inloopavond Maaspark Well & Seurenheide