Weer extra parkeerplaatsen

Publicatiedatum: 07-02-2015

nabij het Bezoekerscentrum

Natuur van de Wellse Maasduinen is een doorslaand succes.

Het Bezoekerscentrum en de wijde omgeving is erg in trek. Toeristen, dagjesmensen en dorpsgenoten maken veelvuldig gebruik van de fiets- en wandelroutes, het Speelbos voor de kinderen en het trekpontje over het Reindersmeer.

Overlast.

Op hoogtijdagen is er ondanks de in 2010 aangelegde grote parkeerplaats en de verbreding van de weg met extra parkeerplaatsen in de berm (2013), een groot tekort. Er is nu nog steeds sprake van parkeer- en verkeersoverlast voor de omwonenden.


Hierdoor heeft de commissie Ruimte en Economie van de gemeente Bergen onlangs unaniem ingestemd met een wijziging van het bestemmingsplan in de Bosserheide. (Op 10 februari 2015 Agendapunt 11 een hamerstuk in de gemeenteraadsvergadering).  Het besluit maakt het mogelijk om nog ca. 80 parkeerplaatsen aan te leggen.

 De aanlegkosten bedragen ca. € 75.000,-  De Provincie Limburg en de gemeente Bergen dragen deze samen. Het deel voor de gemeente is €20.000,-

Wanneer met de aanleg begonnen wordt is nog niet bekend gemaakt.

Overige berichten

- Fatsoen?
- Vrijwilligersvergadering van De Zonnebloem met veel bedankjes.
- Carnavalsprogramma Maasjoerts 2022-2023
- Carnavaleske filmmiddag in de Buun
- Jesse Sijberts houdt lezing in MFC de Buun: “Well 100 dagen frontlinie”
- Concerto Mosa Joertsicus en Goed Gejat Joertseplat:Sanseveria op 4 februari
- Weer ‘Krènse’ bij de Mosa Joertsicus
- Pontje Reindersmeer uit de vaart
- Koffiemiddag Zonnebloem groot succes
- Ontmoetingspunt met een carnavalstintje
- Gemeente Bergen inventariseert gevolgen stijgende energieprijzen
- Zonnebloem naar de Kerstmarkt
- Atelier Tomas Dirrix wint prijsvraag waterpaviljoen
- Column Pierre Linssen: Moeder
- Bushalte Bosserheide komt te vervallen