Weer extra parkeerplaatsen

Publicatiedatum: 07-02-2015

nabij het Bezoekerscentrum

Natuur van de Wellse Maasduinen is een doorslaand succes.

Het Bezoekerscentrum en de wijde omgeving is erg in trek. Toeristen, dagjesmensen en dorpsgenoten maken veelvuldig gebruik van de fiets- en wandelroutes, het Speelbos voor de kinderen en het trekpontje over het Reindersmeer.

Overlast.

Op hoogtijdagen is er ondanks de in 2010 aangelegde grote parkeerplaats en de verbreding van de weg met extra parkeerplaatsen in de berm (2013), een groot tekort. Er is nu nog steeds sprake van parkeer- en verkeersoverlast voor de omwonenden.


Hierdoor heeft de commissie Ruimte en Economie van de gemeente Bergen onlangs unaniem ingestemd met een wijziging van het bestemmingsplan in de Bosserheide. (Op 10 februari 2015 Agendapunt 11 een hamerstuk in de gemeenteraadsvergadering).  Het besluit maakt het mogelijk om nog ca. 80 parkeerplaatsen aan te leggen.

 De aanlegkosten bedragen ca. € 75.000,-  De Provincie Limburg en de gemeente Bergen dragen deze samen. Het deel voor de gemeente is €20.000,-

Wanneer met de aanleg begonnen wordt is nog niet bekend gemaakt.

Overige berichten

- Voorkom CO-vergiftiging met deze tips
- Terugblik online informatiesessie dijkversterkingen Well
- Update CV de Maasjoerts
- Online Woordenboek Wells Dialect
- Uitslag Nationale Zonnebloem Loterij 2021
- Foto's Geluidswal De Kamp
- Column Pierre Linssen: “De mens is niet alléén in het al dan niet gevaccineerd zijn een bedreiging voor elkaar.”
- LETOP ONLINE: Informatiebijeenkomst Dijkversterking/ Terugblik Hoogwater
- Column Pierre Linssen: COVID‐19, wat we er van denken en de ‘maatregelen’
- Column Pierre Linssen: Afleiding
- Uitnodiging: boekpresentatie 'WELL sporen uit het verleden'
- Resultaten belevingsonderzoek hoogwater
- Column Pierre Linssen: The neverending story: Game of Thrones
- Spokentochten Reanimatiedag
- Well: vooraankondiging informatiebijeenkomst