Werkzaamheden aan fietspaden N271 tussen Well (knikkerdorp) en Wellerlooi

Publicatiedatum: 19-06-2021

De fietspaden langs de N271 tussen Wellerlooi (Kruisstraat) en Well (Knikkerdorp) krijgen een nieuwe asfaltlaag.

Ook wordt er bermverharding aangebracht.

Vanwege de werkzaamheden is er een omleiding voor fietsers en ontstaat er overlast op de N271 van 28 juni tot en met 9 juli.

Fietsers

Gebruikers van het fietspad worden omgeleid via de Geysselberg en Weideweg. Na afloop van de werktijden wordt het fietspad opengesteld.

Verkeersregelaars

Vanwege de werkzaamheden is er sprake van een dynamische halve rijbaanafzetting op de N271. Verkeersregelaars leiden het verkeer langs de werkzaamheden.

Planning

De werkzaamheden zijn gepland vanaf maandag 28 juni tot en met vrijdag 9 juli, elke werkdag tussen 7.00 en 16.30 uur. Bij slecht weer of onvoorziene zaken kunnen de werkzaamheden vertraging oplopen.

Overige berichten

- Rondleiding Historische Molenroute Well
- De Groene Rivier geeft de Maas ruimte en laat natuur en landbouw samenkomen
- Kleedjesmarkt (helaas) het alternatief voor de rommelmarkt van KVW in 2021
- OPROEP voor jouw foto's van juli 2021.
- Nazorgfase Hoogwater (2)
- Extra Afvalinzameling
- Nazorgfase Hoogwater (1)
- Well op het Jeugdjournaal
- Hou vol allemaal!
- update: Gemeente Bergen: Hoge waterstand van de Maas
- Column Pierre Linssen: "Milou, ons logeetje"
- Hoog water in Well
- Gemeente Bergen adviseert bewoners van Well om te evacueren
- Informatiebijeenkomst dijkversterking Well
- Column Pierre Linssen: "Zeg het met bloemen"