Ons dörpke Well

Maasbeveiliging

Toelichting Wethouder Splinter besluit minister iz groene rivier Well

Jos Teeuwen over besluit minister i.z Groene rivier Well

Waterschap Limburg werkt in 2017 verder aan het versterken van een deel van de dijk in Well. Inwoners, bedrijven en infrastructuur zijn daarna beter beschermd tegen overlast bij hoogwater van de Maas.

Wat gaan we doen?

De dijk bij Well beschermt de woonkern van het dorp en bestaat op dit moment uit een combinatie van een groene en een harde kering, met demontabele delen.

Een groot deel van de kering loopt door achtertuinen van bewoners. De aanleg van Maaspark Well is al bezig, inclusief het graven van hoogwatergeulen. Voor een goede hoogwaterveiligheid zou er bij Well een hoogwatergeul achter het dorp moeten worden aangelegd.  Zo kan de waterstand bij extreem hoogwater worden verlaagd.

Begin 2017 wordt besloten of onderzoek naar die geul met de daarvoor benodigde aanleg van nieuwe dijken bij de verkenning naar de dijkversterking wordt meegenomen. De nabijheid en zichtbaarheid van de Maas is belangrijk voor het dorp.

De komende jaren gaan we samen met belanghebbenden, zoals de gemeente Bergen, bewoners, lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties, op zoek naar een oplossing voor het aanpassen van de dijk.

Naar verwachting kan het waterschap in 2017 een keuze maken voor een voorkeursvariant. Deze variant moet passen in de omgeving, zo min mogelijk hinder veroorzaken voor de bewoners in de buurt en tegen maatschappelijk verantwoorde kosten worden aangelegd.

Planning en budget

2017-2018     planuitwerkingsfase

Vanaf 2019     realisatiefase

Meer informatie

Interesse? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via dijkversterking@waterschaplimburg.nl.  Of volg ons via Twitter of Facebook. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Yvonne van Mulken via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.


 

 Website Waterschap Limburg:

Klik HIER voor het verslag van informatieavond 01-02-2017

Klik HIER voor het verslag van informatieavond 20-11-2017