Well is toeristisch

Hengelsport

De Wellse plassen, meren en natuurlijk ook de Maas zorgen voor aantrekkingskracht van de sportieve visser. Het is goed te weten waar men mag vissen en aan welke regels men zich moet houden.

Maas

Een weekvergunning, uitgegeven door Sportvisserij Limburg, om langs de Maas en het Leukermeer te kunnen vissen is ondermeer verkrijgbaar bij de receptie van Vakantiepark Leukermeer De Kamp 5 5855 AG

Er zijn drie mogelijkheden om toestemming te krijgen om in een binnenwater in de gemeente Bergen te mogen vissen:

- Vispas: u krijgt automatisch een vispas, als u lid wordt van een hengelsportvereniging. Met de Vispas mag u vissen in alle wateren die in de lijst van viswateren vermeld staan.

- Weekvergunning uitgegeven door Sportvisserij Limburg om op of langs de Maas en het Leukermeer te mogen vissen. Een vispas met de daarbij behorende lijst van viswateren is dan niet nodig.

- Vergunning van de plaatselijke hengelsportvereniging "De Snutters"

Visverbod

Op dit moment mag er niet gevist worden in de Kasteelgracht.

- Het is verboden te vissen bij dagstrand Seurenheide en in het Reindersmeer.

- Nachtvissen is in alle genoemde wateren in het overzicht vissen binnenwateren niet toegestaan De sportvisser heeft zich te houden aan genoemde voorwaarden en wettelijke regels die in de vergunningen staan die bij de verschillende wateren nodig zijn.

Plassengebied

De voorhaven van- en aan het Leukermeer - de jachthaven: Weekvergunning, uitgegeven door Sportvisserij Limburg In de schriftelijke toestemming staat beschreven in welk gebied er gevist mag worden.

Afspraken

- In recreatie- en natuurgebieden dient men zich te houden aan de bepalingen en voorschriften die daar gelden. Deze zijn vaak met borden aangegeven.

- Bij het niet in acht nemen van de voorwaarden en wettelijke regels betekent dat men wordt geacht zonder schriftelijke toestemming (vergunning) te vissen en in overtreding is op de Visserijwet 1963. Hierop wordt streng gehandhaafd.

Belangrijk om te weten

Vissen binnen de gemeente Bergen