Well is toeristisch

St. Rochuskapel

Al in de zestiende eeuw woonde de familie Daemen op de Kamperhof. Uit deze familie is de stichter van de Sint Rochuskapel voortgekomen. Nadat Derck Daemen in 1705 in een weiland bij de Maas een kapelletje ter ere van de Moeder van Smarten had laten bouwen heeft, deze bemiddelde jonggezel van de Kamperhof, in 1715 de Sint Rochuskapel gesticht. Net voor de voltooing stierf Derck en zijn broer werd de eerste beheerder. Sindsdien is het beheer in handen van een familiestichting die nog steeds zorgt voor de instandhouding van dit monument.
Voor de bouw van deze kapel heeft de vroegere Barbarakapel bij het kasteel in Well model gestaan. De patroon van de kapel is Sint Rochus, een van de veertien noodhelpers, die afzonderlijk als patronen tegen bijzondere kwalen of verenigd in algemene nood worden aangeroepen. Sint Rochus is de patroon tegen de pest en besmettelijke ziekten.

Het gebouw

De kapel is een rechthoekig gebouw met een klokkentorentje. De muur aan de westzijde, waar zich de toegang bevindt, wordt afgesloten met een sierlijke topgevel. In de laatste maanden van de oorlog 1940-1945 is de kapel herhaaldelijk getroffen door granaatvuur en uiteindelijk door de bezetter opgeblazen. Na de oorlog is de kapel eerst provisorisch en in 1959 definitief in oude luister hersteld. Sinds die tijd hangt het klokje uit 1722 in het torentje, dat gesierd wordt door het eveneens bewaard gebleven handgesmede ijzeren kruis uit 1715. Tegen de buitenzijde van het koorgedeelte van de kapel staat het mergelstenen front van een sacramentshuisje, afkomstig uit de parochiekerk van Well, dat daar in vroegere tijden gebruikt werd voor het bewaren van het Eucharistisch Brood. Het geheel staat op een halve molensteen, rustend op een zuil, die een oude grenssteen geweest moet zijn.

Het interieur

Bij het binnengaan van de kapel trekt het barokke altaar met het beeld van St. Rochus de aandacht. Dit altaar (daterend van omstreeks 1700) is afkomstig uit Schin op Geul. Het is in 1962 gekocht. Het oude beeld van St. Rochus heeft zijn ereplaats in de kapel behouden. Het laat de heilige zien met een pelgrimsstaf, wijzend op een pestbuil op zijn bovenbeen. St. Antonius Abt wordt meestal met een varken afgebeeld en St. Rochus met een hond.

Meer historische informatie