Well is toeristisch

Maasduinen

PROMO Nationaal Park De Maasduinen

 

Bron Youtube: Gepubliceerd op 12 jul 2013 door Marieke Wingens

Uniek

Nationaal Park De Maasduinen is uniek doordat de langste rivierduinengordel van Nederland zich in het gebied bevindt. Door een samenspel van water, wind en mens door de eeuwen heen is dit prachtig natuurgebied in het noorden van Limburg, tussen de Maas en de grens met Duitsland, ontstaan. Het zuidelijk gedeelte van het park werd al in 1996 aangewezen als nationaal park. Het park voerde toen de naam De Hamert. Twee jaar later is de noordgrens van het nationaal park opgeschoven van de Wezerweg (ter hoogte van Well) tot aan de zuidelijke kant van Gennep gelegen A77. Daarmee verdrievoudigde het nationaal park in omvang en natuurgebied van ruim 4600 hectare groot en 40 km. lang. Onder andere zijn omvang maakt dit gebied ideaal voor vakantie & recreatie. Het nieuwe nationaal park kreeg de naam De Maasduinen. Het is van landelijk en zelfs Europees belang vanwege het voorkomen van speciale landschapsvormen en bijbehorende plant- en diersoorten.U bent er van harte welkom!

Achtergrondinformatie

 

Bron Youtube: Gepubliceerd op 12 jul 2013 door Marieke Wingens

Beheer

De Maasduinen wordt beheerd door Gemeente Bergen, Stichting het Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer en particuliere grondbezitters. Samen zorgen zij er voor dat de flora en fauna van de Maasduinen beschermd wordt en dat u kunt blijven genieten van deze unieke natuur.

Paraboolduinen

Nationaal Park de Maasduinen dankt zijn naam aan de opvallende stuifzandruggen die paraboolduinen worden genoemd. Deze paraboolduinen zijn ontstaan tegen het einde van de ijstijd. Grote delen van Noord- en Midden Limburg waren toen bedekt met een laag dekzand. Door de wind werd dit zand opgeblazen tot zandruggen en hoefijzervormige duinen.