Well is toeristisch

Putjesberg

Putjesberg...

...dankt zijn naam aan een bijzondere plek met een "put". Hoewel een put normaal gesproken op een laag punt ligt, zodat het grondwater omhoog gehaald kan worden, ligt dit putje aan de hellende zijde van een stuifduin. U zou verwachten dat het water hier niet in kan blijven staan, maar toch blijkt het putje (foto) nooit leeg te raken! Putjesberg kunt u bereiken via de route naar het evenemententerrein of via het Knikkerdorp. 

Het Knikkerdorp

Een oude Maasmeander die aansluit bij de Rode Hoek, -  gaat aan de oostzijde over in een duinengordel, die vroeger door de plaatselijke bewoners als schaapsweide werd benut. In de jaren twintig van de vorige eeuw is om verstuiving vast te leggen Grove Den aangeplant. Deze houtsoort werd tevens gebruikt als stuthout in de Limburgse mijnen. Putjesberg ligt net zoals de Galgenberg op een markante hoogte van 35 meter boven NAP.

Putjesberg is een van de weinige gebieden in de Maasduinen dat vochtig is. Er is een prachtig ven, dat aan de voet van hoge stuifduinen ligt en zodoende profiteert van het regenwater dat naar beneden stroomt.  

Het gebied is opgenomen in de wandelroute van de Galgenberg. 

Tegenwoordig kunt u hier naar hartelust wandelen. Dat was vroeger wel anders, de mensen die toen naar de Galgenberg moesten, waren criminelen en werden daar opgeknoopt!